Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Privacywetgeving van kracht

Privacywetgeving van kracht

AVGBij LTC Keenenburg is de nieuwe privacywetgeving van kracht. Iedere lid van LTC Keenenburg verstrekt persoonsgegevens waarvan je mag verwachten dat ze zorgvuldig worden verwerkt. Inmiddels heeft LTC Keenenburg een nieuw privacyverklaring opgesteld. Via onderstaande link is de privacyverklaring te lezen.

Privacyverklaring LTC Keenenburg

Het voldoen aan de nieuwe privacywetgeving betekend echter meer dan alleen een privacyverklaring opstellen. Zo zijn er geheimhoudingsverklaringen opgesteld (deze worden tijdens de komende bestuursvergadering vastgesteld), verwerkingsovereenkomsten afgesloten en er is tevens een gegevensregister opgesteld. De komende periode zal LTC Keenenburg nog extra stappen zetten bijvoorbeeld: Dataminimalisatie, uitfasering van een administratiestysteem en bewustwordingsessies met het bestuur en eventuele verwerkers van uw gegevens.

Mocht u nog vragen hebben over onze privacyverklaring of over de AVG in relatie met de vereniging dan kan je contact opnemen met privacy@ltckeenenburg.nl