Vertrouwenscontactpersoon (VCP) gezocht


Als bestuur willen we een sportieve en gezellig vereniging faciliteren maar vinden we het ook belangrijk dat de vereniging een veilige omgeving is.

Grensoverschrijdend gedrag moet bespreekbaar zijn en hiervoor zoeken we een contactpersoon.

Als vertrouwenscontactpersoon (VCP) ben je het eerste aanpreekpunt voor de melder, bied je een luisterend oor en verwijs je door voor geschikte hulp. Je hebt zelf geen hulpverlenende rol. De VCP stelt samen met een bestuurslid een meldcode grensoverschrijdend gedrag op voor de vereniging. Hiervoor is veel informatie al beschikbaar vanuit de KNLTB en Centrum Veilige Sport Nederland. Tevens denk je mee op gebied van het voorkomen van ongewenst gedrag.

Wie zoeken iemand die:

  • het leuk vindt om als VCP op te treden
  • sociaal, toegankelijk en oprecht is
  • geen bestuurslid is
  • samen met een bestuurslid een meldcode wil opstellen
  • mee wil denken in preventieve maatregelen
  • 25 jaar of ouder is
  • bij behoefte een training wil volgen
  • om de 4 jaar een VOG kan overleggen

De verwachte inzet voor het inrichten zal in het eerste jaar (los van een training) naar verwachting maximaal 10 uur in beslag nemen. Daarna betreft het onderhoud en zal dit minder zijn.
In de ALV op 19 maart 2020 willen we de benoeming van de VCP voorleggen aan de leden ter besluitvorming.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het bestuur.