Baanreglement

BAANREGLEMENT (tennis)

Openingstijden:   08:00 – 23:00 uur.

Speeltijden:

 • Jeugd t/m 12 jaar (basisschool jeugd)
  Op alle dagen mag er gespeeld/gereserveerd worden tot 19:00 uur. Op woensdagmiddag hebben zij voorrang bij overbezetting van 13:00 tot 18:00 uur.
 • Jeugd t/m 17 jaar / Senioren
  Op alle dagen mag er gespeeld / gereserveerd worden tot 23:00 uur.

Uitzonderingen:
Alle rechten vervallen bij door de vereniging georganiseerde activiteiten, waaronder onderhoud, toernooien, competitie, lessen en toss avonden.
Per activiteit zal onder andere via het reserveringen overzicht worden aangegeven van welke banen gebruik gemaakt wordt voor bovenvermelde activiteiten.

Baanreserveringen:
Het reserveren van een baan geschiedt, via de KNLTB ClubApp. De handleiding hiervan is opgenomen op de website www.ltckeenenburg.nl
Om te mogen spelen moet men in het bezit zijn van een geldige lidmaatschap bij LTC Keenenburg of een huurdersovereenkomst. De toegestane speeltijd bedraagt voor een single partij 30 minuten en voor een dubbel partij 60 minuten. Bij drie personen bedraagt de speeltijd eveneens 30 minuten. Lege banen dienen het eerst te worden gereserveerd. De baan waarvan de speeltijd het langst verstreken is, dient daarna te worden gereserveerd. Indien alle banen minimaal voor twee ronden bezet zijn, is men verplicht te dubbelen of mixen. Dit mag men niet weigeren. Er mag pas weer opnieuw gereserveerd worden als de eerste speeltijd is afgerond (en dus niet tussentijds!).

Baanregels:

 • Aanwijzingen van het onderhoudsteam dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Het is verboden de baan met ander dan uitsluitend schoon tennisschoeisel te betreden.
 • Het schoeisel dient op de daarvoor bestemde rubber matten geveegd te worden.
 • Tenniskleding op de baan is verplicht.
 • Het is verplicht na het spelen de baan te vegen met het daarvoor bedoelde materiaal.

Introductie:
Volgens artikel 5 van het huishoudelijk reglement geldt:

 • Alle leden mogen onbeperkt iemand introduceren.
 • De kosten voor introduceren bedragen € 10,00 voor senioren en € 5,00 voor junioren per uur, te betalen bij reservering.

In alle gevallen waarin dit baanreglement niet voorziet, beslist het hoofdbestuur.

 

Baanreglement juni 2023.pdf