Meteen naar de inhoud
Home » Baanreglement

Baanreglement

versie 16 september 2019
 • Openingstijden tennisbanen: 09:00 – 23:00 uur.
 • Speeltijden:
  Jeugd t/m 12 jaar (basisschool jeugd); Op alle dagen mag er gespeeld/afgeschreven worden tot 20:00 uur. Op woensdagmiddag hebben  zij voorrang bij overbezetting van 13:00 tot 18:00 uur.
  Jeugd t/m 17 jaar / Senioren; Op alle dagen mag er gespeeld / afgeschreven worden tot 23:00 uur.
 • Uitzonderingen: Alle rechten vervallen bij door de vereniging georganiseerde activiteiten, waaronder onderhoud,  toernooien, lessen en toss avonden. Per activiteit zal onder andere via het digitale afhangbord of KNLTB Club app worden aangegeven van welke banen gebruik gemaakt wordt voor bovenvermelde activiteiten.
 • Afschrijvingen: Het afschrijven geschied door middel van een digitaal afhangsysteem. De handleiding hiervan is naast het afhangsysteem opgehangen in de hal of te lezen op de website. Om te mogen spelen moet men in het bezit zijn van een geldige spelerspas afgegeven door de KNLTB of  door het bestuur. De toegestane speeltijd bedraagt voor een single partij 30 minuten en voor een dubbel partij 45 minuten. Bij drie personen bedraagt de speeltijd eveneens 30 minuten. Het begin en einde van de speeltijd wordt automatisch bepaald door het digitale afhangbord. Indien wordt afgehangen dient met zelf  op het park aanwezig te zijn. Lege banen dienen het eerst te worden afgeschreven. De baan waarvan de speeltijd het langst verstreken is, dient daarna te worden afgeschreven. Indien alle banen minimaal voor  twee ronden bezet zijn, is men verplicht te dubbelen of mixen. Dit mag men niet weigeren. Er mag pas weer opnieuw afgehangen worden als de eerste speeltijd is afgerond (en dus niet tussentijds of van tevoren).
 • Baanregels:
  • Aanwijzingen van de groundsman dienen altijd te worden opgevolgd.
  • Het is verboden de baan met ander dan uitsluitend schoon tennisschoeisel te betreden.
  • Het schoeisel dient op de daarvoor bestemde rubber matten geveegd te worden.
  • Tenniskleding op de baan is verplicht.
  • Het is verplicht na het spelen de baan en de lijnen te vegen met het daarvoor bedoelde materiaal.
 • Introductie: Volgens artikel 5 van het huishoudelijk reglement geldt:
  1. Alle leden hebben het recht om tegen betaling per seizoen maximaal tweemaal iemand te  introduceren voor een ochtend, middag of avond.
  2. Ook de geïntroduceerde kan maximaal tweemaal per seizoen worden uitgenodigd.
  3. Wanneer men iemand introduceert dient dit door degene die introduceert aangetekend te worden in een register dat zich achter de bar bevindt of de introducé uitnodigen via de KNLTB Club app reservering.
  4. Na betaling kan met de introducėpas of KNLTB Club app worden afgehangen op het digitale afhangbord. De  introducėpas dient direct weer te worden teruggelegd.
  De kosten voor introduceren bedragen € 7,50 voor senioren en € 2,50 voor junioren per dagdeel, te  betalen aan de bar.

In alle gevallen waarin dit baanreglement niet voorziet, beslist het hoofdbestuur