De Maarten Bolte Bokaal 2011 gaat naar

19 maart 2011


……Tineke v.d. Berg

Op donderdag, 17 maart jl. werd tijdens de 18e Algemene Leden Vergadering voor het 5e achtereenvolgende jaar bekend gemaakt wie dit jaar de “Maarten Bolte Bokaal” uitgereikt krijgt., alsmede de daarbij behorende oorkonde.

  Deze prijs werd in 2007 in het leven geroepen voor die leden in de vereniging, die een buitengewone vrijwillige inzet hebben getoond. In 2007 werd de bokaal uitgereikt aan de toen aftredende bestuursleden Lia Verschoor, Henk Kroon en Maarten Bolte. In 2008 aan groundsman Aad Kester, 2009 aan Arnold Arkesteijn en 2010 aan webmaster Walter v.d. Sloot.

Lia. Walter en Maarten hadden de taak om de bokaal in 2011 uit te reiken. Unaniem hebben zij besloten dat de bokaal dit jaar naar Tineke v.d. Berg gaat.

Naast de bestuursfunctie heeft zij in vele commissie heel veel werk verzet en heel veel zaken georganiseerd. En dat alles met zeer grote inzet !

Helaas was zij door haar werk donderdagavond niet aanwezig bij de ALV

Zaterdagmorgen, 19 maart jl. werd met als “binnenkomertje” : ‘Wij komen even naar je nieuwe website kijken’ de Wisselbeker door Walter en Maarten overhandigd, tezamen met een mooi boeket bloemen !

Tineke liet op de voor haar eigen wijze blijken zeer verrast en vereerd te zijn.

 

Maarten

foto’s Walter

Nieuwscategorieën Maarten Bolte Bokaal