De Maarten Bolte Bokaal 2012 gaat naar

24 maart 2012


Tijdens de 19e Algemene Ledenvergadering op donderdag, 22 maart jl. werd voor de 6e achtereenvolgende keer de “Maarten Bolte Wisselbokaal “uitgereikt. 

De in 2007 in het leven geroepen prijs is voor die leden, die een buitengewone vrijwillige inzet hebben getoond.

In 2007 ging de prijs naar de toen aftredende Bestuursleden Lia Verschoor, Henk Kroon en Maarten Bolte. In 2008 naar groundsman Aad Kester, 2009 naar Arnold Arkesteijn, In 2010 naar webmaster Walter vd Sloot en in 2011 naar Tineke v.d. Berg.

In 2012 dus naar Henk de Roo. In okt. 2007 werden er 6 containers geplaatst. Hij heeft een belangrijk aandeel gehad in het verbouwen van deze containers tot het huidige Clubhuis. 

Later zijn daar nog bijgekomen : de oefenkooi met oefenmuur, de materiaalberging en de 7e container welke werd omgebouwd tot kleed- en doucheruimte. Kortom een scala aan werkzaamheden. En nog steeds is hij beschikbaar voor het uitvoeren van allerlei reparaties en onderhoudswerkzaamheden.

 

De commissie belast met deze benoeming heeft dan ook unaniem besloten dat de bokaal 2012, tezamen met de daarbij behorende Oorkonde gaat naar Henk de Roo !!!

Maarten Bolte

foto’s Walter vd Sloot

Nieuwscategorieën Maarten Bolte Bokaal