De Maarten Bolte Bokaal 2014 gaat naar

27 maart 2014


……Hans van Leeuwen

In 2007 heeft het toenmalige bestuur besloten, als eerbetoon aan de aftredende voorzitter en mede oprichter van LTC Keenenburg, de Maarten Bolte bokaal in het leven te roepen voor die mensen in de vereniging die een buitengewone vrijwillige inzet hebben getoond.

Vandaag zijn drie van de bedenkers van deze bokaal na ruim 7 belangrijke jaren voor LTC Keenenburg zelf afgetreden.
  Wij weten, dat zij een buitengewone inzet voor de vereniging hebben getoond, maar wij begrijpen ook dat zij deze onderscheiding niet voor zichzelf hebben bedacht.
Even verder zoeken dan en dat is best lastig, want er waren genoeg leden die in het kader van de renovatie van de banen en de nieuwbouw van ons clubgebouw een extra inzet hebben geleverd.
De man die kwam bovendrijven heeft een belangrijke rol gespeeld in zowel de periode van voorzitter Maarten Bolte als in de periode van voorzitter Jan Jaap Koppert.
Zoiets bedenk je niet, zoiets valt je op als je een keuze moet maken.
We moemen zijn verdiensten, en daarna zal het wel duidelijk zijn om wie het gaat.

Nu nog even zijn verdiensten op een rij:
– Voorzitter van de eerste jeugdcommissie ( toen nog geen bestuursfunctie )
– Tennislessen voor de jeugd samen met Hans van der Putteop zondagochtend om 8.30
– Organisatie open jeugdtoernooien
– Verzorgen en organiseren van feestjes in ons clubgebouw
– Organisatie een catering voor Schippop
– Bouw van het nieuwe clubgebouw
– Grondwerken en bestraten van ons terrein
– Teamcapain van het ooit befaamde K3 team, tijdens de zaterdagcompetitie
– Sinds kort onderhoud van de banen
– Waar heeft hij zich eigenlijk niet mee bezig gehouden

Mogen wij een luid applaus voor Hans van Leeuwen

 

Tineke, Henk, Ruud 

Nieuwscategorieën Maarten Bolte Bokaal