De Maarten Bolte Bokaal 2016 gaat naar

19 maart 2016


……Cindy Groenewegen en Alwin Kersbergen.

Net als andere jaren blijft het kiezen van een persoon van onze vereniging voor deze zeer eervolle prijs een hele moeilijke.

Je wil niemand passeren of tekort doen! Al pratend met de keuzecommissie brengt iedereen toch altijd wel argumenten in waarbij je denkt: “Oh, ja, dat is inderdaad zo. Dat doet hij of zij ook nog!”. Dus ook dit jaar zijn er weer veel namen ter sprake gekomen van personen die onze vereniging op een hoger plan brengen.

Uiteindelijk hebben we besloten dat dit jaar de Maarten Bolte bokaal 2016 naar Cindy Groenewegen en Alwin Kersbergen gaat!

  Deze twee jonge enthousiaste leden hebben het aangedurfd om weer een nieuwe grote activiteit te starten binnen onze vereniging, namelijk het Open Toernooi. En de hoeveelheid energie en tijd die ze in dit vooraf onzekere plan hebben gestoken is zeer bewonderenswaardig! Tijdens het toernooi waren ze ook onafscheidelijk en hebben hier zeven dagen bijna full-time gebivakkeerd.

Het resultaat was een prachtig goed georganiseerd toernooi, waarvoor hulde! Ook aan de hele toernooicommissie. Daarnaast is Cindy nog volop in de weer met de jeugd in al haar hoedanigheden. Tevens is zij één van onze verenigingstoernooileiders. Alwin heeft buiten zijn taak als voorzitter van de toernooicommissie ook al zijn sporen verdiend als lid van de barcommissie (hoofd inkoop) en als verenigingstoernooileider.

Kortom, laten we deze jonge leden bedanken en steunen, en laten we hopen dat ze nog lang deze club een warm en goed hart toedragen!

(helaas kon Alwin niet aanwezig zijn door werkzaamheden)

   

Hans van Leeuwen

Nieuwscategorieën Maarten Bolte Bokaal