De Maarten Bolte Bokaal 2019 gaat naar

24 maart 2019


…Charles Boks

Ook dit jaar valt iemand de eer toe, voor het mogen ontvangen van de prestigieuze Maarten Bolte bokaal. Dit jaar is het een persoon die niet met kop en schouders boven het maaiveld uitkomt, maar juist iemand die op de achtergrond een hele grote bijdrage heeft geleverd aan onze vereniging.

Het begon allemaal tijdens de voorbereidingen en de bouw van ons nieuwe clubgebouw. Het is iemand met veel bouwtechnische kennis, die geheel belangeloos voor onze tennisvereniging vele belangrijke bouwtechnische en financiële beslissingen heeft genomen. Iemand die in de vele bouwvergaderingen met souplesse leiding gaf aan de diverse eigen projectgroepen voor bijvoorbeeld keuken en bar, interieur en techniek. Iemand die de projectgroepen motiveerde en met de hand op de knip stimuleerde om binnen de gestelde maximale budgetten te blijven. Hij was dé sturende factor tijdens de bouw van ons prachtige clubgebouw.

Het was in diezelfde periode dat de Stichting Exploitatie Sportpark Keenenburg is opgericht om BTW terug te kunnen vorderen. Tot voor dit jaar zat hij ook in het bestuur van deze stichting en verzorgde vanaf de oprichting de gehele financiële administratie.

Alles bij elkaar een buitengewoon en grote inzet voor onze tennisvereniging LTC Keenenburg. En dat allemaal door een man waarvan je zou kunnen zeggen je ziet hem niet maar hij is er wel. En wat nou zo bijzonder is, we weten niet eens of hij kan tennissen!

Lieve mensen, we zijn dankbaar en blij om dit jaar de Maarten Bolte bokaal te overhandigen aan Charles Boks!

Maarten Bolte bokaal kiescommissie 2019
Saskia Roessen en Kees Damen

Nieuwscategorieën Maarten Bolte Bokaal