Jan de Bruijn Lid van Verdienste

29 maart 2024


Op de Algemene Ledenvergadering werd Jan de Bruijn benoemd als Lid van Verdienste. Hij is 23 jaar lid geweest en heeft helaas zijn lidmaatschap moeten opzeggen. Hij wil echter ondersteunend lid blijven en is nog niet van plan om zijn taak als afsluiter neer te leggen.

Jan heeft heel veel uren op de baan gestaan, was vaak aanwezig bij de tossavonden en functioneerde ook als aanspreekpunt voor de nieuwe leden. Als hij het clubgebouw afsluit, dan gaat dat met veel precisie gepaard en als andere leden vragen of hij hulp nodig heeft, slaat hij dat bij voorbaat af.

Het bestuur heeft besloten om hem lid van verdienste te maken en hij ontvangt hierbij een oorkonde en een toegangspas, zodat hij zijn, mits zijn gezondheid dat toelaat, kan afsluiten, maar ook dat hij nog een balletje kan slaan. Jan was zichtbaar verrast en vooral omdat zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, net voor aanvang van de ALV binnen kwamen. 

Nieuwscategorieën