Uitreiking eerste Maarten Bolte Bokaal 2008 aan

22 maart 2008


….. Aad Kester

Vorig jaar heeft het bestuur bij het afscheid van 3 bestuursleden besloten de “Maarten Bolte Bokaal in het leven te roepen voor die mensen in de vereniging, die een buitengewone vrijwillige inzet hebben getoond. In 2007 werd de bokaal uitgereikt aan de toen aftredende Lia Verschoor, Henk Kroon en Maarten Bolte (zie elders op deze site) Zij kregen de taak om een lid te benoemen die in 2008 de prijs krijgt uitgereikt.

Geen moeilijke keus: de man die meer dan wie ook voor deze prijs in aanmerking komt heeft sinds de ingebruikname  van de banen en het park ( dus 10 jaar lang ) het geheel op een fantastische manier onderhouden en ook meegewerkt aan verdere uitbouw van onze accomodatie: oefenmuur, was- en kleed gelegenheid, materiaal berging etc.

Dinsdag, 18 maart jl. hebben de Bokaal + bijbehorende Oorkonde uitgereikt aan Aad Kester. Het werd door hem zeer op prijs gesteld. En onder het genot van een “bakkie” en met vastleggen op de gevoelige plaat, werd hem wel verteld, dat hij volgend jaar de Bokaal weer in moet leveren. Daar moest hij nog over nadenken…..

 

Nieuwscategorieën Maarten Bolte Bokaal