Organigram LTC Keenenburg

Voor de organisatie en uitvoering van verschillende activiteiten rond de club zijn meerdere commissies gevormd. In dit overzicht is duidelijk te zien wie je kunt benaderen voor welke commissie.

Heb je zin de handen uit de mouwen te steken in een commissie; neem dan contact op met het desbetreffende bestuurslid.