De Maarten Bolte Bokaal 2013 gaat naar

24 maart 2013


……Ruud Kersbergen

Alweer de 20e Algemene Ledenvergadering. Er werd voor 7e achtereenvolgende keer de “Maarten Bolte Wisselbokaal “uitgereikt. De in 2007 in het leven geroepen prijs is voor die leden, die een buitengewone vrijwillige inzet hebben getoond.

Voor degene die het niet weten is de in 2007 in het leven geroepen prijs voor die leden, die een buitengewone vrijwillige inzet hebben getoond. In 2007 ging de prijs naar de toen aftredende bestuursleden Lia Verschoor, Henk Kroon en Maarten Bolte. In 2008 naar groundsman Aad Kester, 2009 naar steunpilaar Arnold Arkesteijn, in 2010 naar webmaster Walter v.d. Sloot, in 2011 naar duizendpoot Tineke v.d. Berg en in 2012 naar (oude) clubhuisdeskundige Henk de Roo


De Maarten Bolte bokaal kan in het jaar 2013 naar zoveel personen gaan dat de keuze eigenlijk niet te maken is want wat hebben heel veel leden een prachtig resultaat hiernaast neergezet. Maar omdat de clubhuiswerkzaamheden nog niet klaar zijn was dat voor ons een reden om hier nog geen rekening mee te houden.

De man (ja het is een man) heeft vanaf 2006 het klusteam opgezet en begeleid, heeft zich ingezet om het tennispark te openen en sluiten en staat het hele jaar voor dag en douw op en is al bezig als wij in het weekend nog op 1 oor liggen, die alles tot in de puntjes verzorgt, en is de enige die zonder tennischoenen de tennisbanen mag betreden. Hij heeft heel lang de werkzaamheden in zijn eentje gedaan maar heeft sinds kort gelukkig enkele helpende handen erbij gekregen waarmee hij zelfs digitaal communiceert en afspreekt. De man die de klusdag in goede banen leidt en de strijd aan gaat met mollen.

De commissie belast met deze benoeming heeft unaniem besloten dat de bokaal 2013, tezamen met de daarbij behorende oorkonde gaat naar onze gemotoriseerde groundman met groene en rode vingers:  Ruud Kersbergen

Dit jaar is Maarten zelf als hoofd van deze commissie afgetreden en heeft dit aan Walter overgedragen. Walter bedacht hierop een roulerend hoofd van deze 3 koppige commissie : degene die (van de drie) het langst in het bezit is van de Maarten Bolte bokaal, is hoofd van de commissie en belast met het organiseren, bespreken en uitreiken van de volgende bokaal. Hierna treedt deze direct af en wordt het voor het volgende jaar voortgezet door de twee overige leden inclusief het nieuw benoemde lid.

Walter van der Sloot

foto’s Henk de Roo

Nieuwscategorieën Maarten Bolte Bokaal